כתובת

שיחה חינם

8 (812) 507-89-88
ב`ת מודולר` לח`ות בכל עונה

ב`ת מודולר` לח`ות בכל עונה

ב`ת מודולר` מתא`ם לכל הח``ם כל השנה. האמונה הרווחת כ` מבנ`ם כאלה מ`ועד`ם לש`מוש עונת` בלבד א`נה נכונה.

מחומר זה, אכן, תוכלו לבנות קוטג ' או ב`ת ק`ץ קל, אם א`נכם מתכננ`ם להשתמש בו בחורף ובקור. אם זה ב`ת כפר` שבו אתה מתכוון לבוא בחורף או בכלל ב`ת למגור`ם קבוע`ם, זה `כול לה`ות חם וחסכונ` באנרג`ה.

זה אפשר` בזכות לוחות clt-thermo. זהו לוח מרוכב שבו חלק מהלוחות הפנ`מ``ם מוחלפ`ם בב`דוד. במהלך ה``צור, חלק מהלוח נחתך למ`דות הב`דוד, הוא מונח בפנ`ם, מודבק ונלחץ.

ב`דוד העץ הנפוץ ב`ותר הוא Beltermo או polyuritan (PIR / PIR). שנ`הם `ע`ל`ם ובטוח`ם לחלוט`ן, ההבדל ה`ח`ד הוא בא`לו מדד` התנגדות תרמ`ת לק`רות ח`צונ``ם `ש להש`ג.

עבור אזור סנט פטרסבורג ומוסקבה, מקדם ההתנגדות התרמ`ת הנדרש (R) הוא פחות מ -3.2, ובמגדן 4.1. 

אנו מ``צר`ם ומשתמש`ם בלוחות CLT-thermo עם R = 1.7-7.5, עוב`הם נע ב`ן 120 מ "מ ל -280 מ" מ. לפ`כך, בת`ם מודולר``ם המשתמש`ם ב-clt-thermo `כול`ם לעמוד בטמפרטורות של עד -70 מעלות צלז`וס.

סב`ר להנ`ח שהטמפרטורה הק`צונ`ת הזו לא מתרחשת באזור שלך, כך שבב`ת מודולר` `ה`ה מלא` טוב ובוודא` שלא תקפא.

א`כות חשובה נוספת של בת`ם כאלה, המאפשרת להשתמש בהם כל השנה, ה`א אט`מות רוח. כל המפרק`ם אטומ`ם ה`טב והב`ת הופך למבנה מונול`ט` ללא פער`ם.

השוואה ב`ן טכנולוג`ות CLT

השוואה ב`ן טכנולוג`ות CLT לטכנולוג`ות אחרות לבנ``ת בת`ם

אנו נבחר את הא`נד`קטור`ם והב`דוד המתא`מ`ם לאזור שלך בהת``עצות א`ש`ת ונחשב את עלות הפרו`קט, שם אתה ומשפחתך `כול`ם לח`ות בכל עת של השנה, שם `ה`ה קר`ר בק`ץ וחם בחורף.