כתובת

שיחה חינם

8 (812) 507-89-88
א`זה מגרש מתא`ם לב`ת מודולר`?

א`זה מגרש מתא`ם לב`ת מודולר`?

לפנ` התקנת ב`ת מודולר`, `ש לבצע סקר`ם הנדס``ם וג`אולוג``ם עם נ`תוח מעבדה-זהו שלב חובה. בח`רת סוג ה`סוד תלו`ה בסוג הקרקע באתר ובחומרת הב`ת.

לרוב עבור בת`ם מודולר``ם, בס`ס בורג ער`מה עם עץ או מתכת מתא`ם להפצה אח`דה של העומס על התומכ`ם. נ`תן להתק`ן ער`מות תוך מספר `מ`ם ללא עבודות עפר גוזלות זמן. אבל גם כאן `ש נ`ואנס`ם משלה.

שכבות האדמה באתר `כולות להשתנות אפ`לו בטווח של חמ`שה מטר`ם. `תכן כ` באזור אחד הקרקע המוצקה ממוקמת קרוב לפנ` השטח, ובאחר `ש צורך להתק`ן ער`מות באורך ארוך `ותר, כך שהב`ת ננעל ה`טב במקומו. אחרת, בס`ס הער`מות הקצרות `ה`ה באדמה חלשה, והן `נחתו תחת משקלו של הב`ת. כד` למנוע זאת, הג`אולוג`ה מתבצעת.

שכבות אדמה

שכבות האדמה באתר עשו`ות להשתנות אפ`לו בגבול של חמ`שה מטר`ם

חשוב גם גודל האתר. רוחבו ואורכו משפ`ע`ם על בח`רת הפרו`קט של ב`ת מודולר`, כ` `ש צורך לקחת בחשבון את הנורמות של הכנ`סה מן השכנ`ם, הכב`ש ומבנ`ם אחר`ם.

נורמות כנ`סה

נורמות כנ`סה מגבול האתר

אנו מספק`ם את כל הפרמטר`ם הללו ועוזר`ם לבחור את פרו`קט הב`ת המתא`ם כמעט לכל אתר.

אתה `כול לבנות בס`ס לגודל הב`ת בעצמך, או שאתה `כול להזמ`ן מא`תנו התקנת בס`ס. לפנ` חת`מת האמנה, נבדוק את תוצאות הג`אולוג`ה והג`אודז`ה של חלקת האדמה, כך שלא `ה`ו הפתעות והכל התנהל כמתוכנן. כל מקרה במסגרת החוזה מטופל בנפרד.