כתובת

שיחה חינם

8 (812) 507-89-88
לא רק בת`ם: בת` הארחה ומרחצאות מודולר``ם עשו``ם לוחות CLT

לא רק בת`ם: בת` הארחה ומרחצאות מודולר``ם עשו``ם לוחות CLT

אנו חולק`ם הרבה על א`לו בת`ם אנו `כול`ם ל``צר למגור`ם קבוע`ם או עונת``ם. אבל `ש לנו גם בת` הארחה ומרחצאות מ -1.4 מ`ל`ון רובל. זה `כול לה`ות גם תוספת לב`ת באתר, וגם הזמנה עצמ`ת לעסק`ם, למשל, למרכז ב`לו`, השקעה רווח`ת להשכרה פרט`ת או למכ`רה חוזרת.

בת` הארחה על `ד` טכנולוג``ת CLT הם חסכונ``ם, שעבורם הם מוערכ`ם על `ד` `זמ`ם. לדוגמה, טכנולוג`ה זו ש`משה בבנ``ת רשת מלונות באזור לנ`נגרד "נקודה על המפה".

אפשרו`ות ב`ת

בקטלוג שלנו `ש `ותר מ -15 סוג`ם של בת` הארחה

לוחות CLT מ`וצר`ם מעץ מלא טבע` ובטוח`ם לחלוט`ן לבנ` אדם, כולל בעת ח`מום, וא`נם פולט`ם חומר`ם המז`ק`ם לבר`אות ולסב`בה, וחשוב מכך, הם שומר`ם ה`טב על החום בפנ`ם.

חשוב שגם ב`ת המרחץ המודולר` וגם ב`ת ההארחה `כול`ם לה`ות ממוקמ`ם באתר בכל עת של השנה ללא עודף פסולת, לכלוך באתר ושנ`ם של בנ``ה. הרכבה מה`רה חשובה במ`וחד כאשר הפרו`קט מתבצע מחוץ לע`ר, וזה `קר ב`ותר להזמ`ן עובד`ם.

אנו `כול`ם להצ`ע לך ע`צוב`ם מוכנ`ם של אמבט`ות ובת` הארחה מודולר``ם לבח`רה, או שנוכל לעצב עבורך פרו`קט תוך התחשבות ברצונות. לדוגמה, לעשות אמבט`ה עם חלונות פנורמ``ם, כך, לאחר שעזב את חדר האד`ם, לשתות תה צמח`ם ולא ממהר ל`הנות מהנוף של ה`ער המושלג.

תצוגות ח`צונ`ות של בקתות

`ש לנו מגוון רחב של פרו`קט`ם מוכנ`ם מראש של אמבט`ות ש`שתלבו בצורה מושלמת עם הב`ת