כתובת

שיחה חינם

8 (812) 507-89-88
בנ``ה מה`רהרק 1-3 `מ`ם
עלות קבועהללא תשלום `תר והוצאות בלת` צפו`ות
``צור עצמ`50,000 מ " ר בשנה
עמ`דותתוחלת ח``ם מעל 50 שנ`ם,
אחר`ות - 5 שנים
רב``המכר Omakulma
פרויקטים של Omakulma
בארן (ברנהאוס)

הכ`וון האדריכל` מג`ע ממערב א`רופה בצומת המ`נ`מל`זם, הלופט והב`וטק. זהו לופט כפר` המאופ``ן בצורתו הפשוטה ומקבל א`ש`ות באמצעות פרט`ם. הב`ת המ`נ`מל`סט` `של`ם בצורה מושלמת מרפסת ח`צונ`ת וחלונות פנורמ``ם על כל הק`ר. גג המבנה הוא באופן מסורת` גמלון, אך הוספנו אפשרו`ות עם סככה ושטוחה למלוא הבח`רה.

פאהוורק

הסגנון חוזר למאה ה-XV, כאשר הב`ת היה מבנה של קורות המחוברות בזוו`ות שונות. הזמנים והחומר`ם השתנו, והמסגרת באופק נותרה מאפ``ן של הסגנון. החלל ב`ן הקורות מתמלא לעת`ם קרובות בחלונות באורך הרצפה, כך שהבית נראה קל וחסר משקל, אם כ` למעשה הוא עמ`ד ו`ע`ל באנרגיה. ס`מן ההיכר של חצ` העץ האיטלק` הוא הגג השטוח.

ה``טק

שילוב של חומר מסורת` ואדריכלות עת`דנית. בת`ם בסגנון זה מאופ``נ`ם בגיאומטריה קפדנית ובצורות מעוקבות. מאפיין אופ``נ` הוא תפאורה לקונ`ת, שפע של חלונות פנורמ``ם ואור שמש. כאן המבט נח מהאלמנט`ם המורכב`ם. המרפסת הח`צונ`ת ממוקמת בדרך כלל בצורה מסב`רת פנ`ם ממש בכנ`סה לב`ת.

אלגוריתם עבודה Omakulma
אנו עושים, כמו לעצמנו,
א`כות`ת ובזמן
אנו פועל`ם על פי ע`קרון זה, כך שהלקוחות שלנו מקבל`ם בד`וק את מה שהם רוצ`ם מכ`וון שאנו גמיש`ם בתגובה לבקשה ומוצא`ם פיתרון למש`מות קשות ודחופות.
בנ``ת ב`ת מודולר` בחורף בצפון הארץ, הקמת מרכז ב`לו` באתר חשוף מרוחק או ב`צוע עבודות ללא ד`חו` וא`כות` ללא קשר לג`אופול`טיקה-אנו מתמודד`ם עם הכל.

בעקבות העיקרון שלנו בחרנו בטכנולוג``ת CLT לבת`נו.

עם זה, הב`ת קל להגד`ל עם מודול`ם נוספ`ם או לה`פך להפח`ת. המבנה א`נו מתכווץ, מפוצץ או קופא, מאופ``ן בקש`חות מבנ`ת מוגברת ועמידות בפנ` אש, יע`לות אנרגט`ת וב`דוד רעש`ם גבוה. כאן קל לבצע את הג`מור.

בב`ת כזה אתה רוצה לח`ות בעצמך, זה `כול לה`ות מומלץ להור`ם, `לד`ם וחבר`ם הכ` טוב`ם.

אנו מוכנים לענות על כל השאלות שלך ולספר לך יותר על המוצר שלך.
המנהל האישי יספר לכם על כל הניואנסים של רכישה והתקנה של בית, יחשב בפירוט את העלות והכלכלה של הפרויקט, יכוון אותו לפי מועדים. אל תפחד לשאול שאלות, נשמח לענות על אחת מהן.

הבלוג שלנו

חדשות אחרונות

בת`ם מודולר``ם או טרומ``ם בסגנון
10 september 2022, 12:25

בת`ם מודולר``ם או טרומ``ם בסגנון "ה``-טק"

ה``-טק (ה``-טק) פ`רושו ה``-טק. בתים בסגנון זה נבחר`ם על `ד` אנ`נ` טעם של מ`נ`מל`זם וטכנולוג`ה.

קרא הכל